Výtvarný obor

Žáci jsou v průběhu studia vedeni k tomu, aby se postupně naučili zvládat základní výtvarné disciplíny jako kresbu, malbu, grafické techniky, modelování z keramické hlíny i vytváření prostorových objektů. Pracují také s netradičními materialy jako je textil, lepenka a některé odpadové hmoty. Žáci se učí rozvíjet své dovednosti jak v tvorbě podle konkrétní předlohy, tak v pracech, kde rozvíjejí svou fantazii.

Děti ve věku 5 - 6 let navštěvují dva přípravné ročníky. Od 7 let postupují do I. stupně studia, který má 7 ročníků, na jehož závěr vypracují žáci absolventskou práci. Dále mohou žáci postoupit do II. stupně, který má 4 ročníky a tam rovněž v závěru předvedou svou absolventskou práci.

Žáky, kteří mají zájem a patřičné předpoklady, připravujeme na talentové zkoušky na umělecké školy.

Vyučujeme dva předměty - Výtvarné vyjadřování a výtvarnou kulturu. Naší snahou je vychovat z dětí citlivé lidi, které zajímá životní prostředí, ve kterém žijí, záleží jim na něm a mají kladné vztahy k lidem. Baví je estetické vnímání světa. Výtvarné tvoření se pro ně stává celoživotním koníčkem, ale pro mnohé i profesí.