Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových nástrojů

12. února 2019, Zlín

Soutěžící

Kategorie

Ocenění

Trio Melodie:   


 Sebastien Dědek - housle

 Benjamin Dědek - violoncello

 Štěpánka Jedruchová - klarinet

 3) III.

 2. místo 

 

Našim mladým hráčům gratulujeme a jejich učitelům děkujeme za vzornou přípravu!