Naše Základní umělecká škola slaví 30 let
své existence!

http://www.zusokruzni.cz/20/historie-skoly