Živé Jižnáky
- radost z umění uprostřed Jižních Svahů

 

Konec školního roku, léto, optimistická hudba, tanec, kapely, orchestr, výtvarné tvoření,... starosti za hlavou!

Přijďte si s námi už pošesté užít Živé Jižňáky u 1. segmentu a radovat se z toho, kolik nadaných dětí vyrůstá na Jižních Svazích!