Zápis pro školní rok 2024/25

 

Výsledky zápisu: https://www.zusokruzni.cz/4/prijati-ke-studiu

 

ZÁPIS nových žáků pro školní rok 2024/ 2025

proběhne 13. - 17. KVĚTNA 2024 v odpoledních hodinách.

 

Zájemce vyplní předem elektronickou přihlášku a 13. -17. 5. se dostaví k přijímacím zkouškám.

 

Odkaz na elektronickou přihlášku zde: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k339.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je vyplněná přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací zkouška a volná kapacita.

17. KVĚTNA se zápis uzavírá. Poté bude škola vyhodnocovat výsledky zápisu a odesílat informace přihlášeným žákům.

V případě volných míst vyhlásí po 10. červnu ještě dodatečný zápis na neobsazená místa.

Pokud máte dotazy, můžete zavolat na tel. 577 143 767 nebo 734 446 001. 

Dobrá rada:

Protože v hudebním oboru bývá obrovský převis zájmu o studium hry na klavír, doporučujeme probrat              s dítětem i možnost studia jiného hudebního nástroje.

Na webu i facebooku školy se můžete přesvědčit, na jak vysoké úrovni je u nás např. výuka hry na zobcovou flétnu nebo na housle.

Od zobcové flétny děti časem přecházejí na klarinet, saxofon, pozoun, příčnou flétnu či fagot a housle umožnují zapojení do cimbálové muziky, rockové kapely, školního orchestru nebo i České filharmonie!

A co teprve akordeon, violoncello a kontrabas! :-)

 

Pokud chcete nahlédnout do výuky v ZUŠ nebo máte dotazy, přijďte během Dne otevřených dveří 

 - ve čtvrtek 9. května 2024. Můžete také zavolat na tel. 577 143 767 nebo 734 446 001. 

 

 

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Hudební obor

prokázání hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)

Výtvarný obor

výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, (kresba postavy, doporučujeme přinést 2 domácí práce)

Taneční obor

zdravotní stav, pohybové schopnosti, rytmické cítění, sociální zralost

Literárně-dramatický obor

přednes básničky, pohybová improvizace, projevený zájem o studium

 

Vyučované obory: 

HUDEBNÍ OBOR: akordeon, basová kytara, bicí souprava, cimbál, el. kytara, fagot, housle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, kytara, příčná flétna, pozoun, saxofon, trubka, viola, violoncello, zobcové flétny, zpěv

VÝTVARNÝ OBOR: kresba, malba, grafika, modelování, keramika, objektová tvorba, příprava na talentové zkoušky

TANEČNÍ OBOR: dětské taneční a pohybové hry, základy lidového, klasického a moderního tance

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: řeč, text, přednes, pohyb, improvizace

 

Jsme škola, kde vyučují kvalifikovaní učitelé, kteří mají individuální a citlivý přístup k žákům,

jsme škola, která nabízí kvalitní a všestrannou výuku,

jsme škola, která dětem nabízí možnost zapojit se do společného muzicírování v mnoha souborech, kapelách a cimbálových muzikách, do divadelních a tanečních vystoupení a výstav.

Předáváme lásku k umění na celý život!