Pořádáme okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru :-)

 

Ve středu 20. března pořádá naše škola Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru, proto se veškerá výuka v hlavní budově na 1. segmentu ruší.

Odpadá i výuka na Rackové. 

Našim soutěžícím borcům držíme pěsti!