Absolventské koncerty

 

Během slavnostních absolventských koncertů se posluchačům představí mladí muzikanti, kteří končí po 7 letech

I. stupeň studia nebo po 11 letech II. stupeň. Už za tuto vytrvalost zaslouží náš obdiv! :-)

Koncerty jsou ale především poděkováním rodičům, kteří je v hudebním vzdělávání podporovali.

Absolventy Vám při koncertě 4.5. představí paní učitelka Krčálová, 11.5. paní učitelka Ryndová.

Zveme rodiče, příbuzné, kamarády našich absolventů, ale i budoucí zájemce o studium, kteří chtějí získat představu, co se v ZUŠ naučí.