Výuka od 12. dubna 2021

 
Vážení rodiče,
 
od pondělí 12. dubna je nařízením vlády opět umožněna prezenční výuka v ZUŠ 1 žák na 1 učitele.
 
Týká se především individuální výuky v HUDEBNÍM OBORU. Hra v souborech a pěvecký sbor se dále bude vyučovat distančně, popř. se učitel domluví na individuálních konzultacích.
 
HUDEBNÍ NAUKA bude nadále vyučována v Teamsech. Pokud budete potřebovat, ozvěte se, můžeme žáka přeřadit i do jiné skupinky jeho ročníku. Není to problém. https://www.zusokruzni.cz/30/rozvrhy-hromadnych-predmetu-2020-2021. Pro ty, kteří se nebudou moct připojit ani k jednomu z termínů, bude v jeho týmu připraven záznam výuky nebo výukový odkaz.
 
VÝTVARNÝ OBOR - pokračuje v distanční výuce v Teams
 
TANEČNÍ OBOR - pokračuje v distanční výuce v Teams
 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR - pokračuje v distanční výuce v Teams
 
Ve škole budou dodržována veškerá hygienická opatření (mytí a desinfekce rukou, ochrana dýchacích cest, zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění Covid-19).
 
 
Mgr. Andrea Šopíková
ředitelka školy