Zápis pro školní rok 2021/22

 

proběhne ve dnech 9. - 11. června 2021.

 

Můžete už nyní vyplnit elektronickou přihlášku. Odkaz na přihlášku a návod na vyplnění zde: https://www.zusokruzni.cz/25/zapis-do-zus

 

Jsme škola, kde vyučují kvalifikovaní učitelé, kteří mají individuální a citlivý přístup k žákům,

jsme škola, která nabízí kvalitní a všestrannou výuku,

jsme škola, která dětem nabízí možnost zapojit se do společného muzicírování v mnoha souborech, kapelách a cimbálových muzikách, do divadelních a tanečních vystoupení a výstav.

Předáváme lásku k umění na celý život!

 

Vyučované obory: 

HUDEBNÍ OBOR: akordeon, basová kytara, bicí souprava, cimbál, el. kytara, fagot, hoboj, housle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, kytara, příčná flétna, pozoun, saxofon, trubka, viola, violoncello, zobcové flétny, zpěv

VÝTVARNÝ OBOR: kresba, malba, grafika, modelování, keramika, objektová tvorba, příprava na talentové zkoušky

TANEČNÍ OBOR: dětské taneční a pohybové hry, základy lidového, klasického a moderního tance

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: řeč, text, přednes, pohyb, improvizace