Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku 2020/2021

a domluva rozvrhu

 

pro hudební a výtvarný obor

proběhne v úterý 1. září 2020 od 10 do 18 hodin v budově ZUŠ,

 

pro literárně – dramatický obor

v úterý 1. září 2020 od 15 do 18 hodin v budově ZUŠ – dodatečný zápis a domluva rozvrhu

 

pro taneční obor

v úterý 1. září 2020 od 15 do 18 hodin v budově ZUŠ  – dodatečný zápis a domluva rozvrhu

 

Rodiče nových žáků Přípravného studia hudebního oboru zveme k informační schůzce v úterý 1. září 2020 v 16.00 h v učebně č. 1 v budově ZUŠ (prosíme, jen 1 rodič bez dítěte).

 

Aby nedošlo k velkému shlukování dětí a rodičů v prostorách školy, učitelé hudebního oboru zkusí sestavit rozvrh se svými žáky telefonicky.

 

Do školy je zakázán vstup dětem a dospělým s příznaky infekčního onemocnění.

ZUŠ se řídí Manuálem MŠMT a pokyny Ministerstva zdravotnictví.

 

Bližší informace Vám rádi podáme v kanceláři školy

nebo na tel. 577 143 767, 734 446 001.

                                                                                                          

 


Informace Krajské hygienické stanice

Hygienická pravidla ve škole