Zlínský kraj

Zlín

ZuškaZuška

Český rozhlas Zlín

Zkola

MAP


Koncerty pro mateřské školy 24.4.2018

Opět po roce jsme pozvali děti ze šesti mateřských škol - tentokrát 200 dětí - na koncert, tedy spíše muzikantskou pohádku o hudebních nástrojích, které se v noci v základní umělecké škole tak rozdivočily, že bylo třeba je hudbou zase napravit.

Moderátorskou podívanou připravila paní Libuše Slezáková. Byla autorkou scénáře, fotografií a zároveň průvodkyní všech čtyř koncertů, během nichž malé děti celou dobu soustředěně poslouchaly. 

Spolu s ní kouzlili a své hudební nástroje představovali žáci ZUŠ Zlín - Jižní Svahy.