Rozvrhy hromadných předmětů 2022/2023

Hudební obor

Rozvrh hudební nauky v budově ZUŠ, Okružní 4699 (výuka hudební nauky začne od pondělí 12. září 2022, výuka přípravného studia od 5. září):

čas pondělí úterý středa čtvrtek pátek
13.20 - 14.05

 

Hudební nauka 1. B      
14.10 - 14.55

Hudební nauka 1. A

Hudební nauka 2. B Hudební nauka 3. A Hudební nauka 3. C
15.00 - 15.45

Hudební nauka 2. A

Hudební nauka 1. C Hudební nauka 3. B Hudební nauka 4. D  
16.00 - 16.45

Přípravné studium A

Přípravné studium B

Přípravné studium A

Přípravné studium B

 
16.50 - 17.35

Hudební nauka 4. A

Hudební nauka 4. B Hudební nauka 5. A    
17.40 - 18.25  

Hudební nauka 4. C

     

 

Rozvrh hudební nauky v budově ZŠ Racková:

den středa

čas

13.55

 

 

 

Výtvarný obor 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

 

14.00 - 16.15

5. - 7. ročník

 

 

14.00 - 16.15

2. - 4. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 - 18.00

přípravné studium a 1. ročník

16.30 - 18.45

2. ročník

16.30 - 18.00

přípravné studium

 

 

16.00 - 18.15

3. a 4. ročník

 

15.00 - 17.15

6., 7. ročník a II. stupeň

 

Časy výuky se mohou ještě podle časových možností žáků posouvat.

Taneční obor

Výuka probíhá ve Skygymu na Přerovance.

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

 

14.40 - 15.50 

3. - 4. ročník

 

 

 

14.40 - 15.50 

3. - 4. ročník

 

   

 

16.00 - 17.30

1. - 2. ročník

 

16.00 - 17.30

přípravné studium

 

16.00 - 17.30

přípravné studium - 1. ročník

 

   

 

 

17.40 - 19.10

6. ročník - II. stupeň

 

 

 

17.40 - 19.10

6. ročník - II. stupeň

 

 

 

Literárně-dramatický obor    

Výuka probíhá v ZŠ Okružní.

pondělí úterý         středa čtvrtek  pátek 

 

 

 

14.00 - 14.45

individuální hodiny

 

     

 

 

14.50 - 16.20

Nejmladší skupinka 

aneb 

Partička divošek

     

16.00 - 17.30

Nejstarší skupinka

16.30 - 18.00

Prostřední skupinka

 

 

     

16.50 -  17.35

17.40 - 18.25

individuální hodiny

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časy výuky lit. - dramatického oboru budou upřesněny během 30. srpna.

 

Výuka na pobočkách v ZŠ Okružní a v sále Skygym na Přerovance je finančně podporována statutárním městem Zlín.

Pěvecký sbor a souborová hra

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

 

 

 

 

15.00

-

16.30

Cimbálová muzika I.

 (zkušebna, Hešová)

 

 

 

 

16.50

-

17.35

Pěvecký sbor

(učebna 21, Oškerová)

------------

Komorní hra - klavír

(od 6. ročníku)

(učebna 12, Rumjanceva)

16.50

-

17.35

Komorní hra - klavír

(od 6. ročníku)

(učebna 12, Rumjanceva)

16.50

-

17.35

Cimbálová muzika

Valášek

(zkušebna, Hešová)

16.45 – 18.15

------------

 

Kapela Piráti

(učebna 16, Kozánek)

16.50 – 17.50

16.50

-

17.35

Komorní hra - klávesy

(učebna 12, Rumjanceva)

------------

 Komorní hra -  klavír

(4. a 5. ročník)

(učebna 22, Bačovská)

------------

Akordeonový soubor

Swahoodeon

(učebna 1, Dopitová)

 

 

 

 

 

 

 

16.50

-

17.35

Kytarový soubor 3

(učebna 2, Hutyra)

 

17.40

-

18.25

Kytarový soubor 1

(učebna 10, Pekař)

------------

Kytarový soubor 2

(učebna 2, Sulovská)

------------

Radostné bubnování

(učebna 1, Dopitová)

17.40

-

18.25

Soubor zobcových fléten

(učebna 11, Ryndová)

------------

Školní orchestr

(učebna 21, Kozánek)

------------

Dechový soubor

(učebna 9, Škrabal Z.)

-------------

Soubor bicích

(učebna 14, Škrabal V.)

 

 

 

 

 

 

Žesťový soubor

(učebna 14, Škrabal V.)

 

 

 

 

 

 

 

18.30

-

19.45

 

Kapela

ZE-SWA-HOO BAND

(učebna 16, Kozánek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časy výuky pěveckého sboru a souborové hry budou upřesněny do 30. srpna.