Zápis do ZUŠ

 

 

ZÁPIS nových žáků pro školní rok 2023/ 2024

proběhl 24. - 26. KVĚTNA 2023 v odpoledních hodinách.

Momentálně je zápis uzavřen.

 

Na odkazu  https://www.zusokruzni.cz/4/prijati-ke-studiu najdete seznam přijatých žáků. 

Předpokladem pro přijetí ke studiu je vyplněná přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací zkouška a volná kapacita.

 

Vyučované obory: 

HUDEBNÍ OBOR: akordeon, basová kytara, bicí souprava, cimbál, el. kytara, fagot, housle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, kytara, příčná flétna, pozoun, saxofon, trubka, viola, violoncello, zobcové flétny, zpěv

VÝTVARNÝ OBOR: kresba, malba, grafika, modelování, keramika, objektová tvorba, příprava na talentové zkoušky

TANEČNÍ OBOR: dětské taneční a pohybové hry, základy lidového, klasického a moderního tance

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: řeč, text, přednes, pohyb, improvizace

 

Jsme škola, kde vyučují kvalifikovaní učitelé, kteří mají individuální a citlivý přístup k žákům,

jsme škola, která nabízí kvalitní a všestrannou výuku,

jsme škola, která dětem nabízí možnost zapojit se do společného muzicírování v mnoha souborech, kapelách a cimbálových muzikách, do divadelních a tanečních vystoupení a výstav.

Předáváme lásku k umění na celý život!

 

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Hudební obor prokázání hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, (kresba postavy, doporučujeme přinést          2 domácí práce)
Taneční obor zájem o studium, zdravotní stav
Literárně-dramatický obor přednes básničky, povídání o oblíbené přinesené knize, o divadelním představení