Zápis do ZUŠ

 

20. května skončil zápis nových žáků do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru.

Pokud máte přesto zájem o studium, zavolejte tel. 734 446 001 nebo 577 143 767 nebo napište na info@zusokruzni.cz. Domluvíme se individuálně podle možností.

 

 

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

proběhne 18. - 20. května 2022.

Vyplňte prosím nejdříve přihlášku a pak se dostavte ve vybraném termínu k přijímací zkoušce.

Pokud máte zájem o hudební obor a všechny termíny zápisu jsou již obsazené, prosím vyplňte klidně jiný obor a do poznámky uveďte ten obor (nástroj), o který máte zájem.

Pokud už je po termínu zápisu, zavolejte tel. 734 446 001 nebo 577 143 767 nebo napište na info@zusokruzni.cz.

 Instrukce k vyplnění přihlášky:

  1. Klikněte na odkaz, vyplňte přihlášku. Vyberte v ní termín a čas, kdy se dostavíte k přijímací zkoušce. https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k339
  2. Odešlete elektronickou přihlášku.
  3. Přijďte s žákem do ZUŠ k přijímacím zkouškám ve vybraném termínu - k vykonání talentové zkoušky a podepsání přihlášky. Bez podpisu zákonného zástupce nezletilého nebo zletilého uchazeče je přihláška neplatná.
  4. Na mail uvedený v přihlášce obdržíte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 3. 6. 2022.

 

Pokud chcete nahlédnout do výuky v ZUŠ nebo máte dotazy, přijďte během Dne otevřených dveří a oken  - v pátek 6. května 2022. 

 

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Hudební obor prokázání hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, (kresba postavy, doporučujeme přinést 2 domácí práce)
Taneční obor zájem o studium, zdravotní stav
Literárně-dramatický obor přednes básničky, povídání o oblíbené přinesené knize, o divadelním představení

 

Pokud už je po termínu zápisu a máte zájem u nás studovat, pošlete elektronickou přihlášku a kontaktujte vedení školy na tel. 734 446 001.

Vyučované obory: 

HUDEBNÍ OBOR: akordeon, basová kytara, bicí souprava, cimbál, el. kytara, fagot, hoboj, housle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, kytara, příčná flétna, pozoun, saxofon, trubka, viola, violoncello, zobcové flétny, zpěv

VÝTVARNÝ OBOR: kresba, malba, grafika, modelování, keramika, objektová tvorba, příprava na talentové zkoušky

TANEČNÍ OBOR: dětské taneční a pohybové hry, základy lidového, klasického a moderního tance

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: řeč, text, přednes, pohyb, improvizace

 

Kontakty: http://www.zusokruzni.cz/19/kontakty