Zápis do ZUŠ

Noví zájemci o studium pro školní rok 2020/2021

mohou vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku.

 

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na volná místa

proběhnou ve dnech 30. SRPNA - 4. ZÁŘÍ 2020.

Volná místa nabízíme ještě v: 

- OBORU HUDEBNÍM:

 • hra na basovou kytaru
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na housle
 • hra na violu
 • hra na violoncello
 • hra na saxofon
 • hra na fagot

- OBORU TANEČNÍM

- OBORU VÝTVARNÉM

 

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY:

 1. Klikněte na odkaz, vyplňte přihlášku. Vyberte v ní termín a čas, kdy se dostavíte k přijímací zkoušce. https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k339
 2. Odešlete elektronickou přihlášku.
 3. Přijďte s žákem do ZUŠ k zápisu ve vybraném termínu - k vykonání talentové zkoušky a podepsání přihlášky. Bez podpisu zákonného zástupce nezletilého nebo zletilého uchazeče je přihláška neplatná.
 4. Na mail uvedený v přihlášce obdržíte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 10.9.2020. Pokud se kvůli výskytu Covid - 19 změní termín přijímacích zkoušek, na tento mail budete ihned informováni. 

 

Pokud už je po termínu zápisu a máte zájem u nás studovat, pošlete elektronickou přihlášku a kontaktujte vedení školy na tel. 734 446 001.

 

Hudební obor prokázání hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, (kresba postavy, doporučujeme přinést 2 domácí práce)
Taneční obor zájem o studium, zdravotní stav
Literárně-dramatický obor přednes básničky, povídání o oblíbené přinesené knize, o divadelním představení

 

Kontakty: http://www.zusokruzni.cz/19/kontakty