Školné 2023/2024

Obor Lekce Pololetí
Hudební obor Individuální výuka 1.600 Kč
  Skupinová výuka 1.400 Kč
  Přípravné studium 1.400 Kč
Výtvarný obor   1.300 Kč
Taneční obor   1.300 Kč
Literárně-dramatický obor   1.300 Kč
     

HO - hudební obor, VO - výtvarný obor, TO - taneční obor

 

Vážení rodiče, oznamuji tímto, že splátka úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí školního roku 2023/2024 proběhne bezhotovostně.

Potřebné údaje k platbě obdrží zákonný zástupce mailem, zároveň je nalezne i po přihlášení do systému Klasifikace (Elektronická žákovská knížka).

Pozor -  variabilní symbol se každé pololetí mění. Můžete popř. použít jméno dítěte. 

Účet školy: Komerční banka - 20233661/0100

Splátka musí být dle Vyhlášky 71/2005 Sb. § 8 uhrazena nejpozději do 15. dne prvního měsíce stanoveného období, tedy nejpozději do 15. září 2023.

 

Pokud nutně potřebujete, můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě (734 446 001, 577 143 767). 

Škola umožňuje žákům pronájem hudebních nástrojů. Bližší informace v kanceláři školy.

Všeobecné podmínky

Vážení rodiče,
zde jsou podrobnější informace k hrazení této úplaty – tzv. školného.

Opatření:

  1. Základní dotace na 1 lekci hudebního oboru (dále jen HO) - 1 hodina (45 min.).
  2. Hudební nauka probíhá od 1. ročníku do 5. ročníku včetně.
  3. Komorní hra od 4. ročníku.
  4. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu..
  5. Studuje-li žák dva nástroje, hradí oba dle hodinových dotací.
  6. V případě velkého zájmu žáků na určitý nástroj organizuje ZUŠ tzv.skupinovou výuku, kdy v 1 lekci jsou dva až čtyři žáci.

Mgr. Andrea Šopíková
ředitelka školy