Školné

Obor Lekce Pololetí 1 měsíc
Hudební obor Individuální výuka 1.550 Kč   310 Kč
  Skupinová výuka 1.350 Kč   270 Kč
  Přípravné studium 1.350 Kč   270 Kč
Výtvarný obor   1.000 Kč   200 Kč
Taneční obor   1.000 Kč   200 Kč
Literárně-dramatický obor   800 Kč 160 Kč
       
Pracující žáci HO 1 lekce 7.825 Kč 1.565 Kč
Pracující žáci VO 1 lekce 7.435 Kč 1.487 Kč
Pracující žáci TO 1 lekce 7.636 Kč 1.527 Kč

HO - hudební obor, VO - výtvarný obor, TO - taneční obor

 

Vážení rodiče, oznamuji tímto, že splátka úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí školního roku 2020/2021 proběhne bezhotovostně.

Potřebné údaje k platbě obdrží zákonný zástupce mailem, zároveň je nalezne i po přihlášení do systému Klasifikace.

Pozor -  variabilní symbol se každé pololetí mění. Můžete popř. použít jméno dítěte. 

Účet školy: Komerční banka - 20233661/0100

Splátka musí být dle Vyhlášky 71/2005 Sb. § 8 uhrazena nejpozději do 15. dne prvního měsíce stanoveného období, tedy nejpozději do 15. února 2021.

 

Pokud nutně potřebujete, můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě (734 446 001, 577 143 767). 

Škola umožňuje žákům pronájem hudebních nástrojů. Bližší informace v kanceláři školy.

Všeobecné podmínky

Vážení rodiče,
zde jsou podrobnější informace k hrazení této úplaty – tzv. školného.

Opatření:

  1. Základní dotace na 1 lekci hudebního oboru (dále jen HO) - 1 hodina (45 min.).
  2. Hudební nauka probíhá od 1. ročníku do 5. ročníku včetně.
  3. Komorní hra od 4. ročníku.
  4. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu..
  5. Studuje-li žák dva nástroje, hradí oba dle hodinových dotací.
  6. V případě velkého zájmu žáků na určitý nástroj organizuje ZUŠ tzv.skupinovou výuku, kdy v 1 lekci jsou dva až čtyři žáci.

Mgr. Andrea Šopíková
ředitelka školy