Seznam učitelů

Obsazení školy pracovníky pro školní rok 2019/2020:

Vedení školy

Mgr. Šopíková Andrea ředitelka školy
BcA. Ševčíková Petra Lucia zástupce ředitele

Hudební obor

Mgr. art. Blahová Hana housle, viola
Brabcová Gabriela, dipl. um. zobcové flétny, příčná flétna, saxofon
Dopitová Jitka dipl. um. EKN, HN, PS, akordeon
Mgr. Galetková Jarmila klavír
Gregůrková Alena, DiS. EKN, zpěv
Mgr. Hešová Martina  cimbál, cimbálová muzika
Hulín Erich violoncello
MgA. Hutyra Michal kytara, el. kytara
Mgr. Kozánek Viktor  orchestr, kapely, baskytara
Krčálová Andrea EKN, klavír
Krupíková Lucie klavír, zpěv
Lerlová Lucie zobcové flétny
Mgr. Macková Petra  housle
Pekař Petr kytara, el. kytara
Ing. Pekařová Renata  klavír
Polášková Lenka, DiS. korepetice
Mgr. Rumjanceva Taťána  klavír, EKN, korepetice
Bc. Ryndová Rita  zobcové flétny, housle
MgA. Smetka Marek  saxofon, klarinet
Soukalová Miroslava EKN
Mgr. art. Staněk Katarína zpěv, pěvecký sbor
Sulovská Hana kytara
BcA. Ševčíková Aneta klavír, EKN
BcA. Ševčíková Petra Lucia klavír, korepetice
Škrabal Vít, DiS. bicí nástroje, zobcové flétny, trubka, pozoun, baskřídlovka, HN
MgA. Škrabal Zdeněk  zobcové flétny, klarinet, fagot
BcA. Šon Jiří  klavír, EKN, korepetice
Mgr. Šopíková Andrea  hudební nauka

Taneční obor

Gutterová Erika, DiS. taneční obor        

Výtvarný obor

Mgr. Hrbáček Vlastimil  výtvarný obor                 
Mgr. Hešová Martina výtvarný obor

Literárně - dramatický obor

Mgr. Marková Hana  literárně - dramatický obor   

Správní zaměstnanci

Kadlčáková Marcela       účetní
Hanačíková Edita školnice, uklizečka
Mgr. Vondráček Karel školník

Zkratky:

EKN - elektronické klávesové nástroje
PS- přípravné studium

HN - hudební nauka