Historie školy

Počátky naší školy se pojí s datem 1.9.1986, kdy byla na Jižních svazích otevřena pobočka Lidové školy umění Gottwaldov. Začalo v ní vyučovat sedm učitelů hře na housle, klavír, kytaru, bicí a dechové nástroje a výtvarný obor. Do školy docházelo 70 žáků a naším působištěm tehdy byla 13. základní škola (nynější Univerzita Tomáše Bati).

1. září 1988 se z pobočky stala samostatná Lidová škola umění Jižní svahy, jejímž ředitelem se stal pan Vladimír Sulovský. První krůčky této školy byly průkopnické a plné nadšení. Brzy se počet žáků rozrostl ze 120 na 500 a ke dvěma oborům – hudebnímu a výtvarnému – se přidal i obor taneční a postupně se ustálil počet vyučujících na čísle 22.

Po usilovných jednáních s Městským, Okresním i Školským úřadem ve Zlíně se v roce 1993 splnil sen snad všech učitelů a žáků a škola se 1. února 1993 přestěhovala do vlastních prostor v přízemí I. Segmentu na Jižních svazích, kde sídlí dodnes.Taneční obor však hledal své umístění několikrát a v současné době sídlí v prostorách sálu kostela na Jižních Svazích.

Získání právní subjektivity v roce 1991 se stalo dalším významným mezníkem v historii školy. Stala se příspěvkovou organizací a přejmenovala se na Základní uměleckou školu Zlín - Jižní svahy.

Za 30 let činnosti školy vychovali naši pedagogové desítky výborných absolventů. Mezi nejúspěšnější řadíme úplně první dva z nich – Vandu Hauserovou, která se prosadila jako zpěvačka a herečka v divadle Semafor a Jiřího Kadeřábka, který se stal úspěšným hudebním skladatelem. Ale i řada dalších absolventů pokračovala ve svém studiu na hudebních i tanečních konzervatořích, pedagogických školách a uměleckých školách výtvarného směru. Renata Šňupíková - Smetková, Zdeněk Škrabal, Petr Ptáček, Jan Laník, Matěj Morávek, Jakub Švejnar, Jan Živocký, Martin Živocký, Štěpán Holík,... Z většiny ostatních žáků se pak stali nadšení amatérští hudebníci,výtvarníci či členové nejrůznějších hudebních skupin. Přesto, že naše škola nepatří k největším, jména jejích žáků se každoročně objevují na předních místech krajských, celostátních a dokonce i mezinárodních soutěží.

Nejvíce nás však těší skutečnost, že se naši bývalí žáci vrací do školy v roli rodičů přivádějících své děti, aby se u nás učily hře na oblíbený hudební nástroj, tříbily si své výtvarné schopnosti nebo rozvíjely pohybové dovednosti v tanečním oboru. Atmosféra školy i kvalitní výuka pak natolik ovlivnila pět bývalých absolventů, že se k nám po letech studia na konzervatořích a vysokých hudebních školách vrátili jako učitelé.

Ze skromných začátků malé pobočky se třicetiletým vývojem podařilo vybudovat krásnou, fungující školu, která se stala důležitým kulturním střediskem na Jižních Svazích ve Zlíně.

Oslav 20. výročí školy se bohužel nedočkal ten, kdo měl na fungování ZUS největší zásluhu, pan ředitel Vladimír Sulovský. V prosinci 2008 tragicky zahynul. Škola ale v jím udaném kurzu pokračuje dál. Na jeho práci navázala nová ředitelka Mgr. Andrea Šopíková a škola tak může letos hrdě oslavit 30. výroční svého působení.