Přehled oborů

Hudební obor

Délka studia:

Přípravné studium 1-2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky

Přípravné studium (pro děti od 5 let).

Studijní zaměření:

Hra na akordeon, basovou kytaru, bicí nástroje, cimbál, elektronické klávesové nástroje, elektrickou kytaru, fagot, hoboj, housle, klarinet, klavír, kytaru, pozoun, příčnou flétnu, saxofon, sólový zpěv, trubku, violu, violoncello, zobcové flétny.

Taneční obor

Výuka probíhá v sále Sky gym na Přerovance.
Telefon +420 603 773 052

Délka studia:

Přípravné studium 1-2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky

Přípravné studium (pro děti od 5 let).

Zaměření:

Taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika, taneční praxe, práce v souboru.

Výtvarný obor

Délka studia:

Přípravné studium 1-2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky

Přípravné studium (pro děti od 5 let).

Zaměření:

Plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura a volitelná náplň výuky.

Literárně - dramatický obor

Délka studia:

Přípravné studium 1-2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky

Přípravné studium (pro děti od 5 let).

Studijní zaměření:

Mluvený projev, jevištní pohyb, scénické výtvarno, tvůrčí psaní, divadelní projekt.