Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

Vážení rodiče,

dne 29.4.1992 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra občanské sdružení pod názvem "Sdružení rodičů při ZUŠ Zlín-Jižní Svahy".

Usnesením Krajského soudu v Brně se dnem 14. února 2017 vymazává název Sdružení rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy a zapisuje se Spolek rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy. Datová schránka: 9dx57yf.

Členem Spolku se může stát každý zletilý občan, který zaplatí členský příspěvek a souhlasí se stanovami. Členství ve Spolku i členský příspěvek jsou dobrovolné. Výkonným orgánem Spolku je "Výbor " složený z dobrovolníků z řad rodičů dětí. Předmětem činnosti Spolku je systematická spolupráce s vedením školy s cílem vytvoření co nejpříznivějšího prostředí pro rozvoj zájmových aktivit dětí ZUŠ.

Podle zkušeností z předchozích let je doporučen na celý školní rok příspěvek ve výši 150,- Kč na dítě.
Dobrovolné členské příspěvky, případně sponzorské dary jsou ukládány na běžný účet Spolku u Fio banky - č.ú.: 2100192301/2010. Členský příspěvek vkládáme do Spolku proto, že škola nemůže našim dětem přispívat z provozních prostředků. Námi takto sdružené finanční prostředky slouží především na:
- odměnu pro absolventy, drobné dárky pro žáky, účinkující na koncertech a třídních besídkách, částečnou úhradu soutěžních nákladů spojených se soutěžemi žáků ZUŠ, věcné odměny pro žáky - účastníky soutěží, rozvoj činnosti v dalších aktivitách, které nelze platit z financí ZUŠ: víkendová soustředění jednotlivých tříd hudebního oboru, pracovní soustředění výtvarného oboru, družební koncerty se ZUŠ Handlová, návštěvy koncertů, baletních a divadelních představení a výstav.

V žádném případě nemohou být použity na úhradu provozních nákladů školy.

150,- Kč můžete zaslat v hotovosti po svém dítěti třídnímu učiteli, který Vám převzetí písemně potvrdí.

Pokud se rozhodnete pro vyšší finanční částku nad 1 000,- Kč jako sponzorský dar, projednejte podrobnosti s předsedkyní Spolku Blankou Vančuříkovou nebo s ředitelkou ZUŠ Mgr. Andreou Šopíkovou.

Tímto dopisem Vás současně žádáme o spolupráci se školou a budeme rádi, pokud se rozhodnete podle svých možností aktivně zúčastnit a pomoci při pořádání a organizaci akcí pro Vaše děti.

Děkujeme za Vaši přízeň a pochopení a těšíme se na setkání s Vámi koncertech dětí i jiných akcích ZUŠ.

  Blanka Vančuříková
  předsedkyně Sdružení rodičů při ZUŠ

V současné době pracují ve výboru Spolku tito nadšení rodiče:

Funkce Jméno
Předseda Blanka Vančuříková
Člen Jitka Dopitová
Člen Martina Šandová
Člen Alena Pekařová
Člen Irena Krahulcová
Člen Renata Pekařová
Za vedení školy Andrea Šopíková

 

 


Stanovy Spolku