Elektronická žákovská knížka

 
 
https://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=04025959b191f8f9de3f924f0940515f
 
  • Rodiče se přihlašují svými emaily a hesly (rodičům nových žáků byly zaslány mailem)
  • V žákovské knížce najdou probranou látku a domácí úkoly, průběžnou klasifikaci, docházku, pololetní klasifikaci.
  • Pomocí elektronické žákovské knížky mohou komunikovat s vyučujícím/i (např. omluvenky, důležité informace apod.).
  • Rodiče zde mohou pomocí rezervačního systému vybrat pro své dítě termín hudební nauky.
  • Jsou zde uvedeny i údaje k platbě školného.
  • Při problémech s fungováním obdrží rodiče nové přístupové údaje u zástupkyně ředitele.

 

Tel.: 577 143 767, 734 446 001.