Členská schůze Spolku rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

 

Pozvánka

na členskou schůzi Spolku rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

Okružní 4699, 760 01 Zlín

 

Vážení členové Spolku rodičů při ZUŠ Zlín Jižní Svahy, výkonný výbor vás zve na řádnou členskou schůzi konanou ve středu dne 10. 10. 2018 od 18:00 hod. v učebně č. 1 na adrese:

 

ZUŠ Zlín – Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 01 Zlín

 

Program členské schůze:

 

1.   Zahájení, prezentace

2.   Plán činnosti

3.   Schválení využití prostředků z fondu SR

4.   Závěr, diskuse

 

Návrh na využití ve školním roce 2018/2019:

·       odměny žákům při vystoupeních a besídkách (při pravidelných žákovských koncertech, třídních besídkách, při adventním koncertě i slavnostním výročním koncertě ke 30. výročí založení školy)

·       příspěvek na startovné v soutěžích

·       dárky absolventům

·       nákup vstupenek na divadelní představení, koncerty, výstavy

·       nákup čistých papírů na kopírování not

·       příspěvek pro organizaci výtvarných, tanečních, hudebních či literárně-dramatických soustředění

·       příspěvek na dopravu na soutěž, divadelní představení, výstavu či jiný umělecký projekt

 

 

Všem členům děkujeme za ochotu aktivně se zapojit a těšíme se na společné setkání.

 

Ve Zlíně 11. 9. 2018     

Výkonný výbor spolku