Členská schůze Spolku rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

 

Pozvánka

na členskou schůzi Spolku rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

Okružní 4699, 760 01 Zlín

 

Vážení členové Spolku rodičů při ZUŠ Zlín - Jižní Svahy,

 

výkonný výbor Vás zve na řádnou členskou schůzi konanou ve středu dne 11. 4. 2018 od 18:00 hod. v učebně č. 1

na adrese: ZUŠ Zlín – Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 01 Zlín.

 

Program členské schůze:

 

1.    Zahájení, prezentace

2.    Zpráva o činnosti

3.    Plán činnosti

4.    Schválení využití prostředků z fondu SR

5.    Závěr, diskuse

Poznámka:

Návrh využití fondu SR bude zveřejněn na internetových stránkách školy k prostudování v předstihu.

Všem členům děkujeme za ochotu aktivně se zapojit a těšíme se na společné setkání..

 

Ve Zlíně 20. 3. 2018   

 

                                                                                                                                                                                                                                         Výkonný výbor Spolku