Taneční obor

 

-       podchycuje a rozvíjí taneční nadání 

V průběhu studia jsou děti metodicky vedeny tak, aby se naučily cílenému ovládání svého těla.  Prostřednictvím tance rozvíjí vnitřní citlivost, představivost a hudební a prostorové cítění.

-      děti se zúčastňuji různých veřejných akcí, celý taneční obor se každoročně představuje veřejnosti na svém závěrečném vystoupení  

 

Vyučované předměty:

Základní taneční průprava (5 – 8 let) -  rozvíjí elementární taneční techniku, podporuje správné držení těla, obratnost, pružnost a hudební cítění

Současný tanec (9 let a starší) – prostřednictvím současných tanečních technik zdokonaluje celkovou tanečnost, prohlubuje hudební a prostorové cítění, uvolňuje osobité tvořivé schopnosti

Základy klasického tanceučí pohybové i vnitřní disciplíně, zvyšuje celkovou pohybovou koordinaci

Taneční praxe rozvíjí taneční citlivost, představivost, podporuje vnímání a vyjádření hudební předlohy