Valášek v celostátním kole soutěže ZUŠ 8.5.2015

Cimbálová muzika Valášek získala v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře lidových souborů v Mikulově

ve 3. kategorii 3. místo.