Zápis do ZUŠ

 

Přijímání uchazečů pro školní rok 2018/2019

proběhne 9. - 11. května 2018 v době 14 - 18 h

 

K urychlení přijímacího řízení vyplňte prosím předem elektronickou přihlášku: 

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k339.

 

Hudební obor prokázání hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, (kresba postavy, doporučujeme přinést 2 domácí práce)
Taneční obor zájem o studium, zdravotní stav
Literárně-dramatický obor přednes básničky, povídání o oblíbené přinesené knize, o divadelním představení

 

Kontakty: http://www.zusokruzni.cz/19/kontakty