Školné

Obor Lekce Pololetí 1 měsíc
Hudební obor Individuální výuka 1.550 Kč   310 Kč
  Skupinová výuka 1.350 Kč   270 Kč
  Přípravné studium 1.350 Kč   270 Kč
      č
Výtvarný obor   1.000 Kč   200 Kč
Taneční obor   1.000 Kč   200 Kč
       
Pracující žáci HO 1 lekce 7.825 Kč 1.565 Kč
Pracující žáci VO 1 lekce 7.435 Kč 1.487 Kč
Pracující žáci TO 1 lekce 7.636 Kč 1.527 Kč

HO - hudební obor, VO - výtvarný obor, TO - taneční obor

Vážení rodiče, oznamuji tímto, že splátka úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2016/2017 proběhne ve dnech 6. - 10. února 2017 v době 14 - 18 hodin v kanceláři školy. Samozřejmě můžete využít bezhotovostní platby - předtisk s potřebnými údaji obdrží každý žák školy od svého učitele. Školné musí být dle vyhlášky 71/ 2005 Sb. uhrazeno nejpozději do 15. února 2017.

Škola umožňuje žákům pronájem hudebních nástrojů. Bližší informace v kanceláři školy.

Všeobecné podmínky

Vážení rodiče,
zde jsou podrobnější informace k hrazení této úplaty – obecně školného.

Opatření:

  1. Základní dotace na 1 lekci hudebního oboru (dále jen HO) - 1 hodina (45 min.).
  2. Hudební nauka probíhá od 1. ročníku do 5. ročníku včetně.
  3. Komorní hra od 4. ročníku.
  4. Každý nadstandard v nástrojové výuce hradí rodič dle rozsahu, tj.1/2 lekce navíc = polovina školného navíc, 1 lekce navíc = celé školné navíc.
  5. Výuka probíhá podle podle plánů MŠMT ČR (vydány v roce 1995) pro ZUŠ  a podle Školního vzdělávacího programu.
  6. Hudební nauka pro II.stupeň není zařazena do učebních plánů MŠMT ČR pro ZUŠ.
  7. Studuje-li žák dva nástroje, hradí oba dle hodinových dotací.
  8. V případě velkého zájmu žáků na určitý nástroj organizuje ZUŠ tzv.skupinovou výuku, kdy v 1 lekci jsou dva až čtyři žáci.

Mgr. Andrea Šopíková
ředitelka školy