Seznam učitelů

Obsazení školy pracovníky pro školní rok 2016/2017:

Vedení školy

Mgr. Andrea Šopíková ředitelka školy
Ing. Renata Pekařová     zástupce ředitele

Hudební obor

Brabcová Gabriela dipl. um. zobcové flétny, příčná flétna, HN
Brázdilová Jaroslava kytara
Dopitová Jitka dipl. um. EKN, HN, PS, akordeon
Galetková Jarmila Mgr. klavír
Hešová Martina Mgr. cimbálová muzika
Hulín Erich violoncello
Jeřábek Jaromír klarinet, saxofon
Kozánek Viktor Mgr. orchestr, kapela, baskytara
Krčálová Andrea EKN, klavír
Macková Petra Mgr. housle
Oškerová Kateřina Mgr.art. zpěv, pěvecký sbor
Pavlíček Vilém dipl. um. housle, viola
Pekař David bicí
Pekař Petr kytara
Pekařová Renata Ing. klavír
Rumjanceva Taťána Mgr. klavír, EKN
Ryndová Rita Bc. zobcové flétny
Sulovská Hana kytara
Ševčíková Petra Lucia, DiS. klavír, EKN
Škrabal Vít bicí nástroje, zobcová flétna
Škrabal Zdeněk MgA. zobcové flétny, klarinet, HN
Šňupíková Renata RNDr., DiS. zobcové flétny
Šon Jiří BcA. klavír, EKN
Šopíková Andrea Mgr. hudební nauka

Taneční obor

Černohorská Věra taneční obor        
Tvrdoňová Klára DiS. taneční obor  

Výtvarný obor

Hrbáček Vlastimil Mgr.   výtvarný obor                 
Kabourková Jitka  výtvarný obor

Správní zaměstnanci

Kadlčáková Marcela       účetní
Hanačíková Edita školnice, uklizečka

Zkratky:

EKN - elektronické klávesové nástroje
PS- přípravné studium

HN - hudební nauka