Seznam učitelů

Obsazení školy pracovníky pro školní rok 2018/2019:

Vedení školy

Mgr. Andrea Šopíková ředitelka školy
Ing. Renata Pekařová     zástupce ředitele

Hudební obor

Mgr. art. Blahová Hana housle, viola
Brabcová Gabriela, dipl. um. zobcové flétny, příčná flétna, saxofon
Brázdilová Jaroslava kytara
Dopitová Jitka dipl. um. EKN, HN, PS, akordeon
Mgr. Galetková Jarmila klavír
Mgr. Hešová Martina  cimbál, cimbálová muzika
Hulín Erich violoncello
Mgr. Kozánek Viktor  orchestr, kapely, baskytara
Krátká Věra housle
Krčálová Andrea EKN, klavír
Krupíková Lucie EKN, klavír 
Lerlová Lucie zobcové flétny
Mgr. Macková Petra  housle
Pekař Petr kytara, el. kytara
Ing. Pekařová Renata  klavír
Polášková Lenka, DiS. EKN, korepetice
Mgr. Rumjanceva Taťána  klavír, EKN
Bc. Ryndová Rita  zobcové flétny
MgA. Smetka Marek  saxofon, klarinet
Mgr. art. Staněk Katarína zpěv, pěvecký sbor
Sulovská Hana kytara
BcA. Ševčíková Aneta klavír, EKN
Ševčíková Petra Lucia, DiS. klavír, EKN, korepetice
Škrabal Vít, DiS. bicí nástroje, zobcové flétny, trubka, pozoun, baskřídlovka, HN
MgA. Škrabal Zdeněk  zobcové flétny, klarinet, fagot
BcA. Šon Jiří  klavír, EKN, korepetice
Mgr. Šopíková Andrea  hudební nauka

Taneční obor

Ullmannová Erika, DiS. taneční obor        

Výtvarný obor

Mgr. Hrbáček Vlastimil  výtvarný obor                 
Kabourková Jitka  výtvarný obor

Literárně - dramatický obor

Mgr. Marková Hana  literárně - dramatický obor   

Správní zaměstnanci

Kadlčáková Marcela       účetní
Hanačíková Edita školnice, uklizečka

Zkratky:

EKN - elektronické klávesové nástroje
PS- přípravné studium

HN - hudební nauka