Přehled oborů

Hudební obor

Délka studia:

Přípravné studium 1-2 roky
I.stupeň 7 let
II.stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky

Zaměření:

Přípravné studium (pro děti od 5 let).

Hra na akordeon, basovou kytaru, bicí nástroje, cimbál, elektronické klávesové nástroje, housle,  klarinet, klavír, kytaru, příčnou flétnu, saxofon, sólový zpěv, sborový zpěv, violu, violoncello, zobcové flétny.

Taneční obor

Výuka probíhá v sále kostela na Jižních Svazích.
Telefon +420 603 773 052

Délka studia:

Přípravné studium 1-2 roky
I.stupeň 7 let
II.stupeň 4 roky

Zaměření:

Přípravné studium (pro děti 5 - 7 let).

Taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika, taneční praxe, práce v souboru.

Výtvarný obor

Délka studia:

Přípravné studium 1-2 roky
I.stupeň 7 let
II.stupeň 3-4 roky

Zaměření:

Přípravné studium (děti  5 - 7 let).

Plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura a volitelná náplň výuky.