ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

Vážení rodiče,

Základní umělecká škola ve Zlíně na Okružní ulici nabízí výuku Vašich dětí ve čtyřech základních oborech. Jsou to hudební obor, výtvarný obor, taneční obor a literárně - dramatický obor. 

Lednový žákovský koncert

Ve středu 24. ledna 2018 v 18 h v Alternativě

PF 2018

Spoustu pěkných chvil v roce 2018 Vám přejí učitelé ZUŠ Zlín - Jižní Svahy!

Adventní koncert potěšil a pomohl!

10.12.2017 se posluchači přesvědčili, že na Jižních Svazích vyrůstají talentované a pilné děti.

Pronájem na pobočkách v ZŠ Křiby a v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů je spolufinancován Statutárním městem Zlín.